Kontingent

Kontingent for 2024

Seniorer (Fyldt 18 år pr. 1.1) 700,00 kr.
Familie-stor (2 voksne og alle børn på samme bopæl) 1.000,00 kr.
Familie-lille (1 voksen og 1 barn på samme bopæl) 800,00 kr.
Passivt medlemskab 50,00 kr.

Kontingentet betales for et år af gangen.
i Spar Nord på kontonummeret 9819 4582291115